Klankbordgroep

Alumni klankbordgroep

Het doel van de alumni klankbordgroep is om gevraagd en ongevraagd advies te geven voor ons alumni programma. Wat zijn de do’s en dont’s om alumni, als belangrijke ambassadeurs van onze FM opleiding, te blijven binden en boeien? Hoe kunnen we daarbij de drempel voor contact verlagen en samenwerking met jullie in het onderwijs en onze huidige studentengroep versterken? Op welke manier kunnen we ook een platform bieden voor het delen van actuele FM kennis en kennissen?

Doe je mee?

Wil je met ons meedenken bij de opzet en de thema’s van de volgende alumni activiteiten?
We willen de klankbordgroep uitbreiden tot 10-12 leden, om zo ook een brede vertegenwoordiging vanuit ons betrokken alumninetwerk.

Laat het ons even weten wanneer je zo’n 3 tot 4 keer met ons om tafel wilt gaan (mag & kan ook online) om ideeën en plannen voor komende bijeenkomsten te bespreken. Stuur dan s.v.p. een mailtje naar: alumnifm.hbs@saxion.nl. Je mag ook even bellen naar de HBS Frontoffice via 088-0193400 en/of Feike Bergsma (06-45592419) voor meer informatie over deze rol.

Leden

  • Vincent van Riel 
  • Eline de Worp
  • Steijn de Ridder
  • Brian Timmerman
  • Tom Spannenberg
  • Anouk Luesink
  • Amber Deuzeman

Onze partners